Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Kortare arbetsvecka för IFO-anställda print

Thu 2. Mar 17 14:56

Roland.jpg

Kortare arbetsvecka och nya möjligheter att utvecklas på jobbet. Den förändringen står nu 15 anställda inom Vilhelmina kommuns IFO-enhet inför.

Under måndagens kommunfullmäktige togs flera nya beslut som främjar de anställda inom Vilhelmina kommun. Först ut att testa på en kortare arbetsvecka på 32 timmar blir 15 myndighetsutövande och behandlande personal inom individ- och familjeomsorgen, IFO.

Sofia Holmgren är en av de anställda socialsekreterarna som tog emot beskedet med glädje.
- Vi har inte hunnit fira än, men det kommer vi att göra. Vi har verkligen hoppats på att det här skulle gå igenom, berättar hon.

Sofia Holmgren har jobbat som socialsekreterare inom IFO i ett år, och vittnar om att det är ett jobb med svåra och påfrestande arbetsuppgifter. Med en kortare arbetsvecka ser hon goda förutsättningar för att kunna göra ett bättre jobb.

- Jag tror det kommer att få positiva effekter för hela arbetsgruppen. Vi kommer att ha möjlighet att återhämta oss efter arbetsdagen och på sikt kommer vi kunna göra ett ännu bättre jobb.

IFO-enheten har, som i många andra kommuner, haft problematik med höga sjuktal och vakanta tjänster. Nu hoppas man att intresset för att jobba inom individ- och familjeomsorgen i Vilhelmina ska öka, och IFO-chefen Susanna Rolfsdotter ser beslutet som oerhört positivt.

- Beslutet ger de anställda inom IFO en möjlighet till adekvat återhämtning med tanke på deras betydelsefulla arbete. Det här är också ett led i att försöka få fler socialsekreterare för det fortsatta viktiga och intressanta arbetet, säger Susanna Rolfsdotter.

Hon får medhåll av socialchefen Roland Bång som betonar politikernas roll i beslutet, som från början är ett förslag från verksamheten.
- De har verkligen lyssnat in verksamheterna, och utan det hade det här förslaget varit omåttligt svårt att få igenom, säger han.

Andra kommuner som redan testat på en kortare arbetsvecka vittnar om en positiv inverkan, där medarbetarna dessutom jobbar mer effektivt under den tid de är på jobbet.

Arbetsveckan på 32 timmar införs dessutom i kombination med en kompetenstrappa, som möjliggör en tydlig utvecklingsmöjlighet.
- Kompetenstrappan ger både möjlighet till att utvecklas i sin yrkesroll som medarbetare inom IFO och kan bidra till en lönestegring. Personalen ska kunna utvecklas i samma riktning som verksamheten har behov av, säger socialchefen Roland Bång.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601