Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Upphandling, markförläggningsarbeten för bredband print

Mon 24. Apr 17 12:30

Vilhelmina kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Markförläggning av kanalisation för optisk fiberkabel.
Upphandlingen omfattar ramavtal för avrop av tillhandahållande av maskiner och medhjälpare för grävning/plöjning och förläggning av markförlagd kanalisation inklusive brunnar för optofiberbaserat bredbandsnät.
Uppdragsprojekt kommer att fastställas senare där priser från denna upphandling utgör underlag för beställning enligt löpande räkning eller att fast pris fastställes med antagen leverantör baserad på det detaljprojektering som kommunen utarbetar.

Länk till upphandlingen finns här <E-AVROP>
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601