Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Närkontakt med näringslivet print

Tue 29. Aug 17 16:39

IMG_0184.jpg

Fr v: Dan Lindström, VD Diling Teknik AB, Ulrica Johansson, Suzanne Selin, Mikael Österberg och Katharina Hahlin, politiker, kommunstyrelsen


Under tisdagen genomförde kommunstyrelsen i kommunen företagsbesök.

Besöken genomförs i samband med ks sammanträden, där politikerna delas in i tre grupper som vid varje tillfälle besöker var sitt företag.
Att utveckla en bättre dialog med näringslivet och att öka kunskapen om varandra är en del av syftet med besöken. Tisdagens besök visade på vilket mångfacetterat näringsliv som finns i kommunen och den positiva utveckling som sker just idag.
Diling Teknik AB, MIO Möbler och Vinstor AB var de företag som besöktes vid dagens sammanträde. Nästa besökstillfälle blir i slutet av november.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601