Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Utvecklingen av fjälldalarna går framåt print

Thu 19. Oct 17 12:16


Kittel9.jpg

Utvecklingen i båda fjälldalar fortsätter. Med ett nytt reningsverk i Kittelfjäll och fler tomter på gång öppnas nya möjligheter för framtiden. ”Nu är hela det gamla reningsverket renoverat”, berättar Sören Hagenvald, GVA-ansvarig på Vilhelmina Kommun.

Byggnationerna i fjälldalarna är fortfarande i full gång, och för delar av Vilhelmina kommuns Bygg- och miljöförvaltning samt tekniska avdelning innebär det möten med nya exploatörer som vill vara en del av utvecklingen.
- Vi går gärna med markägarna, de kan sin mark bättre än någon annan, berättar Ulla-Karin Dahlberg, bygg- och miljöchef på Vilhelmina Kommun.
Tillsammans med Sören Hagenvald, ansvarig för gator, vatten och avlopp, och Hans Nilsson, byggnadsinspektör, ska hon gå igenom ett område i Kittelfjäll där nya exploateringar planeras.
- Vi går igenom området innan vi startar detaljplanen. Vi vill se hur det ser ut innan vi kör igång och se hur det kan planeras på bästa sätt, förklarar hon när vi svänger in på en parkeringsficka i Kittelfjäll.

Kittel12.jpg

Här väntar arkitekten Bertil Lidén och markägarna tillika bröderna Stellan, Lars-Åke och Mikael Grahn. Åkermarken på den södra sidan av vägen som går genom fjällbyn har länge funnits inom familjen, och nu när en ny vatten- och avloppsledning ska dras öppnas möjligheter för bröderna att kunna exploatera tomter.
- Vi är nog de första som faktiskt är födda i byn som exploaterar här, så därför känns det extra roligt, berättar Lars-Åke Grahn.
Förhoppningen är att de första tomterna är till försäljning om ett år, om det går enligt planerna.
- Vi vill skapa stora tomter, med bra läge och närhet till elljusspår och fiske. Planen är att det ska bli mellan 35 och 40 tomter, säger Lars- Åke Grahn.
Första detaljplanen för Kittelfjäll kom år 2007, och sedan år 2010 har det varit full aktivitet I fjällbyn.

Kittel11.jpg

- Vi har märkt en särskild ökning i båda fjälldalar sedan 2014, och den byggboomen pågår fortfarande, berättar Ulla-Karin Dahlberg.
I takt med det ökande antalet fritidshus och boende I Kittelfjäll har behovet av ett nytt reningsverk växt. Under oktober och fram till årsskiftet tas det nya reningsverket i provdrift.
- Hela det gamla verket är renoverat och har ny utrustning som ska klara av den ökade belastningen från Kittelfjäll med omnejd, berättar Sören Hagenvald.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601