Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Vilhelmina kommun bygger trygghetsboende print

Wed 6. Dec 17 13:15

Skiss trygghetsboende.png

Sedan augusti i år är bygget av det nya trygghetsboendet i Vilhelmina i full gång. Under hösten 2018 ska de 16 lägenheterna stå klara för inflyttning. ”Det här boendet är till för de människor som inte längre kan tillgodose sin egen trygghet”, säger Roland Bång, socialchef, Vilhelmina kommun.

Centrumhuset i centrala Vilhelmina har på senare år fått en ökad användning sedan kommunala verksamheter flyttat in i byggnaden. Just nu sker en stor ombyggnation, och under hösten 2018 ska ett helt nytt trygghetsboende i kommunal regi stå redo för hyresgäster.
- Boendet kommer att ha 16 lägenheter, och vi upplever redan idag ett stort intresse kring boendeplatser. Vi jobbar kontinuerligt med att ta fram riktlinjer och kriterier kring vilka som kan beviljas bostad där, säger Roland Bång, socialchef.

Trygghetsboendet ska fungera som en mellanboendeform och är ett sätt att skapa ett tryggt och säkert boende mellan det tidigare egna hemmet och en plats på ett särskilt boende.
- Vi beviljar boende till de som inte längre har förmågan att skapa och tillgodose sin egen trygghet och sociala samvaro, säger Roland Bång.
Utöver lägenheterna kommer det finnas gemensamma utrymmen såsom kök, allrum, gym och bastu.
På plats i boendet ska en trygghetsvärd finnas, vars främsta uppgift blir att främja den sociala samvaron i trygghetsboendet.
- Trygghetsvärden kommer att vara en nyckelperson som skapar relationer, hjälper med en del praktiska saker och framförallt arbetar med social samvaro. Det kan röra sig om att ordna aktiviteter, gemensamma middagar, föreläsningar – ja, det kan vara allt, säger Kerstin Ottosson, chef vid hemtjänsten i Vilhelmina.

Trygghetsboende2 liten.jpg

Trygghetsboendet är bara en del av en stor omställning inom Vilhelminas vård och omsorg. De kommunala verksamheterna i Centrumhuset bildar tillsammans något helt nytt, nämligen Omsorgens hus.
- Här har kommunen tagit flera viktiga beslut för att tillgängliggöra den kommunala vården och omsorgen för medborgaren. Vi har gjort ett rejält omtag, och skapat en närhet mellan hemtjänst, hemsjukvård, rehabiliteringsteam och biståndshandläggare. Alla sitter i samma hus, och det bidrar till att kunna ge bättre stöd och hjälp, säger Roland Bång och får medhåll av Kerstin Ottosson.
- Jag kan komma in som anhörig och vara orolig för min mamma. Och där börjar min resa, där ska man få svar på alla frågor kring hjälp och vem man ska kontakta, boka tider och få blanketter. Allt finns under samma tak, säger hon.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601