Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Vilhelmina kommun övar samhällsstörning print

Mon 18. Dec 17 08:39

Krisövning6.jpg

Under torsdagen slocknade el- och mobilnätet. Det var åtminstone det scenariot som kommunens krisledningsnämnd och stab fick öva, för att vara beredda om en sådan händelse skulle uppstå.

- Vi övade att vi tappade både kommunikation och el. Så att det var helt svart i hela kommunen, vilket skulle vara en stor utmaning om det inträffar, förklarar Ingemar Samuelsson, räddningschef i Vilhelmina kommun.

Övningar i samhällsstörningar sker en eller två gånger per år, i varierande storlek, där kommunstyrelsens arbetsutskott får rollen som krisledningsnämnd, som ska ge uppdrag och fatta beslut. Tjänstepersoner som ingår i den så kallade stabsfunktionen är uppdelade i flera områden; personalfördelning, planering, logistik, analys, information samt att ta emot inkommande samtal.
- Syftet med de här övningarna är att öva med både staben och politiken, med de verktyg och system vi har. Vi har en hög nivå på både funktioner och kompetens, säger Ingemar Samuelsson.
En av politikerna på plats var tillförordnade kommunalrådet Mikael Österberg (S).

Krisövning4.jpg

- Det är imponerande att se att vi har den här organisationen vid kris, och det är otroligt viktigt att öva, sade han under dagens sammanfattning.
Övningen Hackspett, som handlade om elavbrott och kommunikationsbortfall ses som ett viktigt förebyggande arbete.
- Det är sånt som kan komma att hända i framtiden och min avsikt är att se till att stabsmedlemmarna och politiken har övat, och är vana att fatta beslut vid sådana här händelser, säger Ingemar Samuelsson.

Under övningen diskuterades trygghets- och informationspunkter, som staben kommer att jobba vidare med under 2018.
- Skulle kommunikationen inte fungera är det viktigt att vi har andra vägar att informera våra medborgare på, och där handlar det mycket om att få ut budskapet kring var man kan få värme, vatten och information. Det är något vi kommer att jobbar vidare med, säger Ingemar Samuelsson.


Krisövning2.jpg

Krisövning1.jpg
Krisövning5.jpg
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601