Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Bygglov krävs för ”spiketält” print

Thu 26. Apr 18 11:18

20180426_111412_0.png

Bygglov krävs för ”spiketält”

De senaste åren har det blivit allt vanligare med ”spiketält” intill husvagnar.
Dessa byggnader uppförs som ett tillfälligt komplement men övergår allt oftare till att bli en fast etablering. Husvagnen flyttas från platsen men komplementbyggnaden, ”spiketältet”,  står kvar som en permanent byggnad, många gånger lämnad på ett sätt som ger området ett ovårdat intryck.
Enligt plan- och bygglagen krävs bygglov för att uppföra dessa husvagnskomplement, inte enbart på campingar utan även på annan mark.
Miljö- och byggnadsnämnden vid Vilhelmina kommun kommer att använda följande riktlinjer vid bedömning av bygglov.


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601