Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Grovsopsinsamling vecka 23-25 print

Wed 9. May 18 07:42

   20180509_074140_0.png               GROVSOPSINSAMLING
              
Den årliga grovsopsinsamlingen från hushåll  i kommunen sker i juni, under veckorna 23-25.
(Måndag och tisdagar) Hämtning sker dock inte från tätorten, Saxnäs och Dikanäs, dessa hushåll hänvisas till Återvinningscentralerna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs.


VI HÄMTAR:
Olika slags möbler, madrasser, större plastföremål t.ex pulkor, trädgårdsmöbler
Även metallavfall t.ex cyklar, utegrillar, snöskyfflar, gräsklippare (tömd på olja)

OBS Inga andra typer av grovavfall hämtas OBS

TÄNK PÅ ATT
  • Det ni vill ha hämtat ska vara utställt, sorterat och märkt med en inplastad lapp ”Grovsopor”
  • Placera grovavfallet vid er fastighet och vid väg som lastbil med släp kan trafikera måndag/tisdagmorgon den vecka och enligt den rutt som anges nedan.
  • Lastning sker med kran. Placera därför inte grovavfallet under luftledningar eller andra stolpar.
V 23: Syd-östra delen.
Måndag: Meselefors, Bränna, Dalasjö, Idvattnet, Siksjöhöjden, Hacksjö och Järvsjö.
Tisdag: Latikberg, Bäsksele, Bäsksjö, Norra Bäsksjö, Risträsk, Ullvoberg, Fiandberg, Storsele och Volgsele.

V 24: Kultsjödalen .
Måndag: Svannäs, Rembacka, Djupdal, Malgonäs, Malgovik, Skog, Skansholm, Strömnäs och Granliden
Tisdag:  Lövnäs, Stalon, Eriksberg, Grytsjö, Marsliden, Stornäs, Grundfors och Klimpfjäll.

V 25:Vojmådalen.
Måndag: Nordansjö, Siksjönäs, Nästansjö, Heligfjäll, Västanbäck
Tisdag:  N.Tresund, Dajkanvik, Matsdal, Kittelfjäll, Borkan och Västansjö

Om du bor efter väg som normalt inte används av sopbilen måste ni ringa chauffören.
Vid frågor om rutten ring chauffören måndag, tisdag mellan kl 7.00 -16.00.
på telefon 070/2111387

Vilhelmina kommun
Renhållningsansvarig
Tel 0940-140 80

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601