Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Nyckel borttappad, avgift print

Fri 13. May 11 15:32

Information till föreningar

Kommunfullmäktige har tagit beslut om en avgift på 1000 kr för borttappad/förlorad nyckel till kommunens lokaler och anläggningar.

Har du en nyckel som du glömt att åtelämna till Kultur- och utbildningsförvaltningen så gör det snarast.

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601