Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Synpunkter och felanmälan print

Tue 29. Apr 14 08:59

Vi i Vilhelmina kommun vill ge bra hjälp och service. Du är välkommen att lämna dina synpunkter oavsett om det är beröm eller klagomål. Dina synpunkter är  viktiga för oss.

Vad är bra, vad behöver förändras och förbättras?

Du kan ringa, skicka mail eller brev. Dina synpunkter kommer att registreras och användas som en del i vårt arbete att förbättra kommunens service.

Uppgifterna i synpunkterna kan omfattas av sekretess och tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Lämna en synpunkt på verksamhetenLämna dina synpunkter till:
Barn och utbildning

Utbildningsförvaltningen


0940-14049
Bygg och miljö


0940-14073
Äldreomsorg, LSS-omsorg,
individ- och familjeomsorg

och negativa synpunkter0940-14027
Gator, vatten, avlopp, renhållning,
kultur, fritid, turism, näringsliv0940-14060
Övrigt  

0940-14060
Larm och Felanmälan
Akut nödläge  
SOS Alarm

112
Felanmälan  
Gator, vatten och avlopp, jouranrop
Dagtid
Akut, övrig tid


0940-14000
0940-10112
Risklinjen
Ring dygnet runt och tipsa om de faror och risker som finns i vår omgivning, allt från farliga vägkorsningar till trasiga brunnslock.
020-930000
IT-enheten, bredband
Dagtid
Beredskapsnummer

0940-14000
0940-14422

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601