Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Digital anslagslagstavla print

Tue 30. Jan 18 15:56

Digital anslagstavla

Detta är Vilhelmina kommuns digitala anslagstavla.
Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.
Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll och föreskrifter från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Anslagsdatum            Rubrik(Typ)                     Anslås av

2018-04-17              Bevis om anslag         Kommunstyrelsens arbetsutskott
Bevis om anslag Au180416.pdf

2018-03-26              Bevis om anslag         Kommunstyrelsen
Bevis om anslag Ks 180320.pdf

2018-03-20              Bevis om anslag         Kommunstyrelsens arbetsutskott
Bevis om anslag AU180313.pdf

2018-03-14              Bevis om anslag         Miljö & byggnadsnämnden
Bevis om anslag miljö- och byggnadsnämnden 180313.pdf

2018-03-06              Bevis om anslag         Kommunfullmäktige
Bevis om anslag Kfm 180226.pdf

2018-03-05              Bevis om anslag         Utbildningsnämnden
Bevis om anslag utbildningsnmd 180220.pdf

2018-02-13              Bevis om anslag         Kommunstyrelsen
Bevis om anslag AU180213 §45.pdf
Bevis om anslag AU180213 §§40-44 46-48.pdf


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601