Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Boende, miljö och infrastruktur print

Mon 8. Feb 16 08:39


Har du planer på att bygga nytt till sommaren? Stort eller litet?

Du är inte ensam. Under våren får vi in extra många ärenden om bygglov och handläggningstiderna kan därför bli lite längre än vanligt.

En komplett ansökan om lov ska enligt lag vara prövad inom tio veckor, med möjlighet till förlängning med ytterligare 10 veckor om det krävs för ärendets behandling.
clip_image002.jpg
·  Normalt krävs bygglov för ny- och tillbyggnader.

·  Det kan krävas bygglov/anmälan för ett garage, en gäststuga, för att glasa in en uteplats eller sätta in eldstad.  

·  Om ditt bygge hamnar inom strandskyddat område krävs oftast en strandskyddsdispens.

·  Vid inrättande av avlopp och värmepump (ej luftvärmepump) samt ändring av befintligt avlopp krävs ansökan/anmälan till miljökontoret.


Är du osäker på vad du behöver lämna in gällande ditt bygge så hör av dig till oss så hjälper vi gärna till. 

När du vet att det krävs bygglov/anmälan så skicka in din ansökan i god tid så slipper du riskera att försena ditt bygge. Det är viktigt att ansökningshandlingarna är kompletta när de lämnas in för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt.

Handlingarna ska tydligt visa befintlig byggnad och vad som är nytt. Ritningar ska vara skalenliga/måttsatta och avstånd mellan byggnad och tomtgräns ska anges. Om kompletterande handlingar måste begäras in kommer det att innebära att handläggningen drar ut på tiden, så var noga med att alla handlingar skickas in tillsammans med ansökan eller anmälan. 

Mer information om vilka handlingar som ska bifogas hittar du på kommunens hemsida: www.vilhelmina.se 

Kontakta oss redan nu så kan vi ge dig besked i tid.

Vilhelmina kommun

Miljö- och byggnadskontoret

Tel: kommunens växel 0940- 140 00
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601