Skansholmsnoden uppgraderad

Nu är utrustningen i Skansholmsnoden uppgraderad.

Hälsningar ITenheten tel 14422