Efter stormen Hilde råder fortfarande problem med leveransen till vissa delar kommunen.
För närvarande är Tresund, Västanbäck, Marsliden, Grytsjö och Stalon utan bredband på grund av strömförsörjningsproblem.
Prognosen är att vattenfall under tisdagen kan leverera ström till de flesta orterna i kommunen.