Nu är delsträckan Vilhelmina - Stalon klar. ca 30 nya kunder är inkopplade längs me sträckningen i Rönnäs, Strömnäs och Lövnäs.