Fiberkabel förläggs under hösten 2015 mellan Dikanäs - Stalon, Klimpfjäll - Jämtlandsgränsen och i Grundfors/Fatmomakke.