23/2 Problemet är identifierat
Problemet som orsakar "lagg" som framförallt de som spelar onlinespel märker av är identifierat och vi väntar på åtgärd från nätägaren under måndagen.

De nationella problemen blev slutligen åtgärdade den 15/2
Kunderna i Vilnet märker en klar förbättring framförallt genom bättre fart mot internet.
Fortfarande har vi vissa kundsegment som upplever störningar / "lagg".