02-10-2019 13:45 A3s leverans fungerar dålligt i hela norrland
Just nu är det stora störningar i internetleveransen i hela norrland. A3:s tekniker jobbar med problemet.