VilNet - Vilhelmina kommuns stadsnät
Med fiberkablar till stora och små byar inom Vilhelmina kommun och fiberkablar till våra
grannkommuner. Med en kapacitet på 10Gb/s inom Västerbotten via vår samarbetspartner
AC-net och en kapacitet på 100-1000Mb/s inom tätorten och i "bredbandsbyarna".
sv-finansieras-av-europeiska-unionen_pos.png
PTS har beviljat nytt bredbandsstöd för Bäsksjöområdet.

Bor du i Bäsksjöområdet kan du ansöka om bredband till en kostnad av 12500 kr + grävkostnaden fram till
kopplingsbrunn. Äger du en av de 139 fastigheterna som omfattas så kan du ansöka om att få bli ansluten.
Arbetet med fastighetsanslutningarna kommer att påbörjas under sommaren 2023.
Du fyller i din ansökan och lämnar dina uppgifter genom vår E-tjänst som finns här:

Våra bredbandsabonnemang

Vi erbjuder abonemang från 25Mb/s till VilNet 1000 med hastighet upp till 1Gb/s.
De största abonnemangen (VilNet 100 och 1000) går i dagsläget inte att leverera till alla
delar av kommunen på grund av olika begränsningar i nätet.
Kontakta VilNet för att få veta om du har förutsättningarna till uppgradering.

För beställning eller förändring i ditt abonnemang, kontakta oss:
vilnet@vilhelmina.se eller 0940 – 144 22 (telefontid 8-16).

Från och med 1 januari 2020 finns det fyra bredbandsabonnemang att välja mellan:

Namn
Hastighet
Öppningsavgift
Månadsavgift
VilNet 25
>25 mb/s  
500kr
245 kr/månad
VilNet 50     
>50 mb/s   
500kr
295 kr/månad
VilNet 100         
>100 mb/s
500kr
350 kr/månad
VilNet 1000        
>1 gb/s 
2000kr
615 kr/månad
Taxorna gäller från och med 1 januari 2020.


Saknar du bredband,
vilken möjlighet finns det att ansluta till Vilnet där jag bor?

För kostnadsförslag av fiber hem till dig eller ditt företag.

Installation av fiber till fastighet.

Internetkapacitet (inklusive nätavgift) se Prislista ovan.
Vlan inom Vilhelmina kommun

Vill du göra en förfrågan om ny fiberanslutning till Vilnet gör du det via vår e-tjänst:
Länk till E-tjänst: Fiberanslutning

Frågor angående fiber installation:
Maila: bredband@vilhelmina.se eller ring Vilhelmina kommun IT-enheten 0940-140 00.


Support och Felanmälan

Via telefon: 0940-14422 (alla dagar 08.00 - 20.00)

Pågående bredbandsprojekt

EU-logga.jpgJordbruksverket_RGB.jpg

Länsstyrelsen Västerbotten har beviljat ansökan om projektstöd för Vilhelminabyar
efter Vildmarksvägen (1067 och 45) inom Landsbygdsprogrammet 2004-2020.

Stödet avser utbyggnad av bredband och projektet beviljas 70 procent
eller högst 3 037 253 kronor för stödberättigande utgifter.

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Av beviljat stöd uppgår EU:s andel till 40,6 procent.

Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelsema i
gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 av den 17 jlli 2014.

Tack vare stödet kommer arbetet med att bygga fibernät i hittills ej
utbyggda områden att kunna fortsätta.

Vilhelmina kommun / IT-enheten


20131212_154159_0.jpg
Kontrollera ditt IPnummer  här        

VILHELMINA KOMMUN
ÄR MEDLEM I
20081208_125316_6.jpg